PARAFIA.POLOMIA.INFO.PL

 

Pokaz

Strona

Kościół w Baryczce

2011 - Kościół w Baryczce

Kościół w Baryczce

Baryczka to miejscowość wzmiankowana w źródłach już w XV w. jako osada należąca do parafii Połomia, erygowanej w 1447 r. przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Samodzielną parafię  w Baryczce pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny powołał do istnienia ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk w 1983 r. Odpust parafialny obchodzony jest 31 maja. Teraz parafia liczy niespełna tysiąc wiernych. Od czerwca br. obowiązki proboszcza pełni ks. Jerzy Gajda.

 

Zabytkowa kaplica i początki parafii.

Przed laty w Baryczce był dwór, od którego wiodło podziemne przejście do kaplicy dworskiej. Była to kapliczka murowana, wzniesiona i poświęcona prawdopodobnie w 1880 r. pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Wybudowana przez pana Baryczki w podziękowaniu za uzdrowienie (nie wiadomo jakie). Nic kosztownego w niej nie było. Zwykłe okna, żadnych cennych rzeczy. Uwagę przyciągał tylko jeden główny obraz Matki Bożej. I tak obecny kościół stał się domem Bożym pod tym samym wezwaniem, co kapliczka. Ale od początku. Przez całe lata, chociaż kaplica była mocno podniszczona, w okresie letnim przyjeżdżał tam ksiądz z Połomi, by odprawić ludziom niedzielną Mszę św. Mieszkańcy marzyli o swoim kościele, ale nie było szans na uzyskanie zezwolenia na budowę, ponieważ kaplica w okresie, gdy chciano ją zburzyć była zabytkiem. Większość mieszkańców jeździła do gminy, kuratorium i innych wyższych władz o zdobycie dokumentów potrzebnych do jej zburzenia. Nic z tego.
W końcu lat 70. XX w. po wielu staraniach udało się uzyskać pozwolenie na jej rozbudowę. W związku z tym powstał komitet, w którego skład wchodzili:
• Bałajewicz Kazimierz
• Bosek Stanisław
• Krupa Adam
• Krupa Stanisław
• Kubas Józef
• Łojek Edward
• Łojek Konstanty
• Mazur Kazimierz
• Pięciak Jan
• Pięciak Stanisław
• Sikora Kazimierz
• Szarek Władysław
• Witek Adam
• Witek Kazimierz

Witek Kazimierz został przewodniczącym komitetu, natomiast budową kierował ks. Jan Gąsior, a po jego śmierci ks. Jan Kordas, proboszcz parafii Połomia. Podjęto decyzję, że trzeba wykorzystać to pozwolenie, aby wybudować nowy kościół. Zaczęto gromadzić materiały. Projekt dwupoziomowej świątyni wykonał inż. Bronisław Wrona z Babicy.
Kiedy w 1979 r. wzniesiono już mury - półtora metra od starej kapliczki - znalazł się "dobrodziej", który doniósł tę wiadomość do stosownych władz. Natychmiast pojawiła się policja, zaczęły się szykany, straszenie. Kobiety stanęły jednak na straży i oświadczyły, że kościół budują sami mieszkańcy i władze dały spokój. Później zaczęły się trudności z rozbiórką starych, niepotrzebnych i przeszkadzających murów kapliczki. Problem zakończyła "nocna burza", w czasie której rozwalono resztki budynku postawionego przez pana Baryczki. Było to w 1983 roku. Mieszkańcy wsi, głównie mężczyźni, umówili się na potajemne zniszczenie kaplicy. Którejś nocy zebrali się oni na placu rozbudowy. Kilku z nich stanęło na mostach, drogach itp. ze wszystkich stron, aby ostrzec innych przed zbliżającymi się pojazdami lub innymi niebezpieczeństwami, jakie mogły im zagrozić, zdając sobie sprawę z konsekwencji i kar, które by ponieśli w razie zauważenia, co robią z cennym zabytkiem. Następnego dnia rano po kapliczce nie było śladu. Wszyscy byli zadowoleni, a władze nie wiedziały kto jest winny za ten wybryk.

 

Oddzielna parafia, proboszczowie i opinia mieszkańców.
Po tym wydarzeniu zaczęto kontynuować budowę kościoła, która w sumie trwała około 5 lat. Ludzie sami bardzo się angażowali w prace przy kościele, nie żałowali też pieniędzy. Wystrój prezbiterium z drewnianym krzyżem, w którym  wkomponowane są obrazy oraz boazerię w całym kościele wykonał miejscowy stolarz, Tadeusz Sitek. Na lewej bocznej ścianie umieszczono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem zachowany ze starej kaplicy (gdzie obchodzony był odpust w uroczystość Matki Bożej Jagodnej). Opis dotyczy pierwszego ołtarza. Wewnątrz są dwa ołtarze,  główny i boczny. Ten drugi jest umieszczony po lewej stronie i nawiązuje swoją tematyką do  Jezusa Miłosiernego.
25 czerwca 1983 r. bp Ignacy Tokarczuk erygował samodzielną parafię w Baryczce, a pierwszym proboszczem mianował ks. Stanisława Kaszowskiego. 30 maja następnego roku bp Stefan Moskwa poświęcił kościół. 
Odkąd Baryczka stała się parafią, wszyscy poczuli się jak jedna wspólna rodzina. Wcześniej wieś była podzielona. Ludzie z przysiułku zalesie i kamienna szły do kościoła na Bliziankę, ci, co mieszkali bliżej Małówki, chodzili do Niebylca, a jeszcze inni do Połomi.
Mieszkańcy podkreślają wielkie staranie pierwszego proboszcza o nową parafię.  Już wtedy zostało wykonane wyposażenie wnętrza oraz zakrystii, witraże, ławki, ogrzewanie świątyni, zgromadzono wszelkie potrzebne sprzęty. Ksiądz ten bardzo wspierał i pomagał parafianom w przygotowywaniu się do następnej budowy, czyli plebanii w 1984 r. Budowa trwała do 1987 r. W tych latach został również założony cmentarz parafialny, a także  wybudowano kaplicę cmentarną. Działkę pod budowę ofiarowała Anna Rozborska. Razem z mężczyznami chodził do lasu ścinać drzewo, nie licząc się z tym, iż jest kapłanem, mówiąc, iż to dla dobra całej Baryczki. Wielu ludziom utkwił w pamięci jako troskliwa osoba o początkowe losy nowo wybudowanego kościoła i sprawy organizacyjne. Ufundował także figurkę św. Józefa, gdyż wcześniejsza została skradziona w 1988 r. z kapliczki tuż obok kościoła. Prawdopodobnie ze względu na jej wiek. Gdy tylko wybudowano dolny kościół, były tam odprawiane nabożeństwa, później powstała w tym miejscu sala teatralna, a młodzież przygotowywała jasełka i inne sztuki teatralne o treści religijnej.
Stanisław Kaszowski był proboszczem od 1981 do 1989 r. Jego zastępcą stał się ks. Henryk Markowski. Za jego czasów modliło się dużo róż różańcowych (18 róż gromadziło blisko1/3 wszystkich wiernych parafii). Był także Zespół Charytatywny Caritas, a dzieci szkolne zostały skupione w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci oraz w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary. Przy ołtarzu gromadzą się oczywiście ministranci i lektorzy. W każdą środę odmawiana jest uroczyście Koronka do Miłosierdzia Bożego. Natomiast do niedzielnej tradycji weszło gromkie śpiewanie przez mężczyzn Godzinek przed niedzielną pierwszą Mszą św. oraz śpiewanie Różańca przez kobiety przed Sumą.
Parafianie sami bardzo dbają o porządek i wystrój w świątyni. Kolejne "czwórki" przychodzą aż trzy razy w tygodniu, aby sprzątać dom Boży. W dolnej części kościoła była sala spotkań i sala teatralna, a mieszkańcy mają nadzieję, że scena wkrótce na nowo ożyje występami młodzieży.
Niespodziewanie w 2002 r. odszedł  ks. Henryk i przyszedł ks. Jerzy Gajda. Na początku wiele się rozmawiało na temat tej zmiany. Ludzie mieli nadzieję, iż ten proboszcz poważniej potraktuje zarówno ich jak i sprawy kościelne. Ku miłemu zaskoczeniu Jerzy w niesamowicie szybkim czasie zdobył sympatie i zaufanie mieszkańców Baryczki. Ks. Gajda okazał się świetnym organizatorem i kierownikiem różnych rzeczy. Każdemu pomaga i doradza w niesprzyjających sytuacjach. Nikogo nie zostawia na boku. Kapłan jest naszym proboszczem już 9 lat. Od jego przyjścia zaszły gwałtowne zmiany w kościele i w jego pobliżu. Zaczęło sie od kupienia dwóch czerwonych lampek, które świecą się obok tabernakulum, a skończyło na ociepleniu i malowaniu domu Bożego. Wszystko wcześniej zostało omówione z parafianami i wspólnie podjęto decyzje. Inne osiągnięcia ks. Jerzego to:

• zakup nowych ławek
• zakup obrazu św. Cecylii
• zakup megafonów
• zakup obrazów drogi krzyżowej
• zakup barierek ochronnych
• zakup ogrodzenia wokół plebanii
• zakup wyposażenia do zakrystii (niecałkowitego)
• zakup nowych rzeczy liturgicznych (m.in. ampułek, krzeseł dla ministrantów, egzemplarzy pisma świętego)
• zakup 2 piecy grzewczych
• ufundowanie kapliczki z św. Florianem dla OSP Baryczki
• wymiana okien
• odnowienie i pomalowanie dachu oraz dzwonnicy
• wycinka ogromnych drzew (jesiony, jodły), znajdujących się przed frontem kościoła
• umocnienie brzegów
• zrobienie drogi na cmentarzu
• wykończenie drogi przy kościele
• przebudowa podwyższenia, na którym jest ambona itd.

Jednak największym jego sukcesem jest wybudowanie groty na miejscu, gdzie rosły wspomniane wcześniej drzewa. Ukończono ją w 2003 roku. Budowali ją mieszkańcy Baryczki, a takim jakby przewodniczącym był Szuba Józef z Połomi. Proboszcz postanowił ją usadowić na miejscu, w którym stała kiedyś zabytkowa kaplica. Któregoś dnia ks. zapowiedział, że każda rodzina ma przy grocie posadzić jednego kwiatka. W krótkim czasie cały plac przeznaczony do tego celu był porośnięty przeróżnymi gatunkami roślin, a po prawej stronie w śród nich znajduje się figurka św. Bernadety z różańcem w ręku. W grocie natomiast jest figurka M. Bożej Niepokalanej, którą ofiarował nam Krupa Marian. Jednak w 2007 r. ks. wymienił ją na większą, bardziej uwidocznioną. Od tamtego czasu wierni zgromadzają się przy niej w każdą pierwszą sobotę i wspólnie się modlą, a także śpiewają pieśni oraz Apel Jasnogórski.
W 2008 r. za nakazem bp Kazimierza Górnego wymieniono również główny ołtarz, aby ludzie z innych parafii wchodząc do kościoła od razu wiedzieli pod jakim jest wezwaniem.
Ksiądz Jerzy Gajda jest też pomysłodawcą wielu wystrojów związanych ze świętami i uroczystościami, m.in. Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, Wielkim Postem, Roratami. W zamian za jego ciężką prace, jedna z rodzin podarowała służbie Bożej kadzidło w 2007 r. i Mszał w 2010 r. Z Baryczki pochodzi 5 sióstr zakonnych.

Tak więc kościół w Baryczce liczy 27 lat. W porównaniu z sąsiednią miejscowością, jaką jest Połomia, gdzie tam ta budowla ma ok. 434 lat, to niewiele. Dużo razy poprawiano usterki, mogące zagrozić bezpieczeństwu zgromadzonym. Mimo to mieszkańcy, byli parafianie wyżej wspomnianej wsi, bardzo się cieszą, że znaleźli się tacy ludzie, którzy zorganizowali i przyczynili się do rozpoczęcia budowy domu Bożego, oraz iż mogą uczestniczyć we Mszy św. w swojej miejscowości, co znacznie ułatwiło im przemieszczanie się i pomogło zaoszczędzić czas. Są też wdzięczni proboszczom za wprowadzenie wielu zmian w tak krótkiej chwili, dzięki czemu kościół stał się naprawdę ozdobą i wizytówką Baryczki.

Zapraszamy do galerii.

Licznik strony

0056428
DziśDziś32
WczorajWczoraj97
TydzieńTydzień204
MiesiącMiesiąc688
WszystkichWszystkich56428
Najlepszy 04-27-2018 : 204
Statistik created: 2018-11-14T14:57:34+01:00
54.221.75.68
Przeglądających 5

Logowanie

Jesteś tutaj: Home Turystyka Kościół w Baryczce